Cropka

31 tekstów – auto­rem jest Crop­ka.

I bóg wy­korzys­ta zna­ki diabła, jeśli je zostawisz. 

aforyzm • przedwczoraj, 09:26

Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za siebie błąd się rozpływa. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 02:48

Szkod­li­wy wpływ to tyl­ko ta­ki, który nam nie pasuje. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 01:21

Cenę można sobie wybrać albo wygrać

Jes­tem osobą z małego mias­teczka, jed­nak cza­sami zdarza się, że pot­rze­buję załat­wić coś w dużym mieście, naj­bliższe jest aku­rat wo­jewódzkie z tram­wa­jami, auto­busa­mi i całym sa­mocho­dowym zgiełkiem, bra­kiem po­wiet­rza i przes­trze­ni. Spokój [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 00:28

białe obłoki
przesłonięte człowiekiem
na­leżeć do psa 

haiku
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2019, 21:52

a naj­le­piej kos
podzielił drogę na dwie
sosnę i lipę 

haiku
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2019, 20:11

bo­cian i mewa
po­pat­rzy­li na siebie
nie będą latać 

haiku
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2019, 19:57

boćki były dwa
nie dziobały się wzajem
inaczej niż szpak 

haiku
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2019, 18:21

w ko­ryto rzeki
sar­na wbiegła na oślep
są śla­dy na dnie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2019, 13:34

świet­lik jak oko
strach na pajęczej nici
nie tędy droga 

haiku
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2019, 09:55
Cropka

dusza należy do świata nie do osoby

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 14:45Cropka sko­men­to­wał tek­st W ludzkiej skórze czuję [...]

wczoraj, 14:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

wczoraj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 07:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

przedwczoraj, 15:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Ból jest do zniesienia. [...] 

przedwczoraj, 15:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Wyobraź so­bie, że umierasz, [...]

przedwczoraj, 13:25Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za [...]

przedwczoraj, 13:16tallea sko­men­to­wał tek­st Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za [...]

przedwczoraj, 12:46Cropka sko­men­to­wał tek­st W ludzkiej skórze czuję [...]

przedwczoraj, 12:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Paradoks to jest związać [...]