Cropka, fraszki

5 tekstów (fraszki) – auto­rem jest Crop­ka.

koniec roku

ma­mo dzi­siaj w szkole
porządnie się wkurzyłem

co ta­kiego się stało?

mieliśmy oce­nić zacho­wanie kolegów

ale to chy­ba nic trudnego

nor­malnie to nie
ale jest ta­ka jed­na dziewczynka
że kiedy zo­baczyłem jej nazwisko
to się zdziwiłem

że jest tak cicho

i jak ja ją mam ocenić
kiedy na­wet nie wiem
czy ona jest w klasie
z na­mi czy nie

*ga­tunek: fraszka filozoficzna 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 17 czerwca 2019, 12:00

świetlik

ma­mo świet­li­ki w dzień
są kom­plet­nie zielone

no nie wiem
chy­ba przesadzasz

przyj­rzyj się
dokładnie

*ga­tunek: fraszka filozoficzna 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 17 czerwca 2019, 08:49

List

zos­ta­wiliśmy przeszłość
nie ma­my przyszłości
naj­lep­szy moment

wspólnik 

fraszka • 12 czerwca 2019, 13:00

perełki

krop­le rosy
na ko­niu­szkach trawy

zasko(ń)czenie

z cyk­lu cu­da natury 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2019, 06:29

pętelka

mogę świętuszyć
al­bo być święta

*ga­tunek: fraszka filozoficzna 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 8 czerwca 2019, 17:32
Cropka

dusza należy do świata nie do osoby

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 14:45Cropka sko­men­to­wał tek­st W ludzkiej skórze czuję [...]

wczoraj, 14:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

wczoraj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 07:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

przedwczoraj, 15:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Ból jest do zniesienia. [...] 

przedwczoraj, 15:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Wyobraź so­bie, że umierasz, [...]

przedwczoraj, 13:25Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za [...]

przedwczoraj, 13:16tallea sko­men­to­wał tek­st Kiedy bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za [...]

przedwczoraj, 12:46Cropka sko­men­to­wał tek­st W ludzkiej skórze czuję [...]

przedwczoraj, 12:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Paradoks to jest związać [...]